Referenser

Kund A

KMA inom bygg och anläggningsprojekt inom väg och järnväg i projektering och utförandefas Miljöspecialist, förorenad mark

 

Kund B

KMA i bygg/anläggningsprojekt åt myndighet som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft, anbudsgranskning

 

Kund C

Internrevisor inom tillverkningsindustri (gjuteribranschen) rådgivning, verksamhetssystem och utbildning

 

Kund D

Hållbarhetsrevisoner/leverantörsrevisioner åt globala företag inom livsmedels-, förpacknings-, tillverkningsindustrin

Kund E

Leverantörsgranskning åt arbetsgivar- och intresseorganisation Vars uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. Revision inom segmentet lekutrustning, granskning och analys av/ förbättringsförslag till framtida upphandlingsunderlag

 

Kund F

Certifieringsrevisioner ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 inom följande branscher: Tillverkningsindustri; metall, bygg/anläggning, textil, maskintillverkning, bilindustri, transport, återvinning, möbeltillverk, måleri, konsultverksamhet, husbyggnation, kommunal verksamhet, detalj- och partihandel

Vad kunderna säger!

”Nu äntligen fattar jag! Tack för att du kan förklara ISO så att man förstår”

”Stort tack vare din grundliga genomgång vid internrevisionen fick vi blankt papper vid vår externa revision”

”Tack för bra avvikelser – dessa kommer vi att ha stor nytta av!”

”Tack för en mycket lärorik och givande revision”