top of page

Referenser

“Uppskattar det professionella utbytet med Jennie kring Ledningssystem för Kvalitet, Miljö och Hållbarhet. Jennie är omvärldsorienterad, påläst och inlyssnande"

Björn Giulianetti / Giulianetti Enterprise / kvalitetsansvarig & konsult

Giulianetti Cross (1).png

"Att få en grundlig genomgång och utbildning av dig i samband med internrevisionen var mycket värdefullt. Det gjorde att jag blev mycket tryggare i mitt arbete med miljö- och kvalitetsfrågorna och att vi kunde omarbeta vår tidigare ganska tunga handbok till ett betydligt mer lättfattligt och användbart dokument"

Helena Lgnelöv / SAMSKIP / Systemansvarig

unnamed.png

”Mycket bra diskussioner och relevanta avvikelser som hjälper oss att utveckla vår verksamhet”

Pia Gustavsson, miljösamordnare, Emmaboda Energi

bottom of page